Dessa nya regler trädde i kraft 1 januari 2019

Kraven på kompetens ska bidra till en god och säker arbetsmiljö samt en säker och framkomlig trafik för tredje man. Kraven gäller även för järnvägs- och gatuprojekt.

Grundkompetens APV i tre steg:

Steg 1

1.1 Grundkompetens från första timmen för alla 

1.2 Grundkompetens för att framföra väghållningsfordon

1.3 Grundkompetens för att utföra vägarbete

Steg 2

2.1 Kompetenskrav för förare på skyddsklassade vägar (prov på trafikverket)

2.2 Kompetenskrav på personal som utför utsättning och underhåll av markbunden varning och skyltning (prov på trafikverket) 

2.3 Krav för montör av längsgående skyddsanordning (teori och praktiskt prov)

Steg 3

Att styra och leda entreprenader

Information från Trafikverket om Arbete på väg