Utbildning för dig som ska schakta/gräva i jord

Schakta Säkert är utbildningen för dig som ska schakta/gräva i jord. Utbildningen bygger på AFS 1981:15 som omarbetats och följer Schakta säkert, schakta säkert i jord. Efter genomförd kurs och slutprov erhålls kursbevis.