Gå truckutbildning hos oss

Vi erbjuder truckutbildning enligt TLP10 utbildningsplan. TLP10-utbildningen ger truckföraren goda kunskaper om och goda färdigheter i:

  • Risker- och säkerhetsbestämmelser
  • Trafikbestämmelser
  • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
  • Truckens konstruktion och de vanligaste trucktyperna
  • Hantering av farligt gods
  • Säkerhetskontroll och daglig tillsyn
  • Ett ergonomiskt arbetssätt
  • Material- och godshantering

Den teoretiska delen av utbildningen kan genomföras på plats hos oss, hos er eller via e-utbildning.